"Η αιτιολογία σκοτώνει την τέχνη"
"Η αιτιολογία σκοτώνει την τέχνη"
Home message quiet place archive ©


Via: papishwizo-deactivated20130618


  2 years ago    9 notes